Studere i Norden

Posted by admin on August 15, 2015
Nytt

De nordiske landene vedtok i 1996 en overenskomst om adgang til høyere utdanning for nordiske statsborgere. Denne avtalen gjaldt også en felles gjensidig godkjenning av eksamener og prestasjonsbekrivelser, noe som minimerer nødvendigheten for ytterligere kurs og studier dersom du tar deler av utdannelsen din i et annet nordisk land. Det nordiske samarbeidet innen utdanning tar sikte på størst mulig valgfrihet for sine borgere.

Det kan være en stor fordel å ta hele eller deler av utdanningen din i et annet land, spesielt om du tar sikte på en karriere. Multinasjonal utdanning og erfaring gir et ekstra løft i arbeidslivet, og er en glimrende mulighet til personlig vekst. Du trenger ikke studentvisum eller oppholdstillatelse for å studere i Norden dersom du allerede er nordisk statsborger. Du kan også bli søke om å opptatt til videregående skole på like vilkår som landets statsborgere. Enkelte av landene kan imidlertid ha kvoter for hvor mange utenlandske søkere de tar opp.

Du kan også søke deg til folkehøyskoler, høyskoler og universiteter på samme eller tilsvarende vilkår som landets egne borgere, og utdanning i ett nordisk land vil godskrives i et annet. Du får som regel studiestøtte fra hjemlandet, eller der du er folkeregistrert, men du kan søke om støtte i vertslandet dersom du har bodd der en viss periode (som kan variere mellom landene), og ikke mottar støtte fra hjemlandet.