Nordisk samarbeid

Posted by admin on September 01, 2015
Nytt

De nordiske parlamentenes samarbeidsorgan er Nordisk råd. Rådet står ansvarlig for det nordiske samarbeid innad, og for eksport av Norden som varemerke. Medlemslandene er Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland, samt de selvstyrte områdene Grønland, Færøyene og Åland. Samarbeidet omfatter kultur, lov og rett, miljø, utdanning, forskning, arbeidsliv med mer, og også Nordens forhold til omverdenen. Det er dette omfattende samarbeidet som har gjort det mulig for nordiske statsborgere å studere og arbeide fritt innen Norden.

Norden som eksportvare – ikke bare innen de nordiske landene, men også ut til verden – er et av Nordisk råds arbeidsområder. Eksport av arbeidstakere, kreative næringer og frihandelsavtaler med andre land er noen av hovedsatsingsområdene. Rent konkret kan nevnes eksport av strøm og frihandelsavtalen med Sør-Korea, og det er stadig nye markeder og områder hvor man ser for seg muligheter for utveksling av varer, erfaringer og arbeidskraft. Spesielt har grønne næringer kommet
et mer i fokus.

Fremming av nordisk kultur er også et større satsingsområde, og Nordisk råd deler hvert år ut priser innen litteratur, barne- og ungdomslitteratur, musikk, film, natur og miljø. I tillegg satses det på innovasjon og kreative næringer, og rådet har støtteordninger for bedrifter, utdanningsinstitusjoner og forskere innen flere felt.