Jobb i Norden

Posted by admin on September 03, 2015
Nytt

Ønsker du å jobbe i et av de nordiske landene finnes det godt med informasjon om dette et raskt google-søk unna. Hvert av landene har egne informasjonssider for arbeidssøkende fra andre land. Her kan du finne ledige stillinger, regler angående sykemeldinger og andre støtteordninger, aktuelle fagforeninger med mer. Informasjonstjenesten Hallo Norden er en kjemperessurs for deg som ønsker å jobbe i Norden.

Dersom du er statsborger i et av de nordiske landene trenger du ikke oppholds- eller arbeidstillatelse. I noen land må du imidlertid skrives inn i landets folkeregister dersom du har tenkt å være bosatt der i mer enn ett år. Dette gjelder blant annet Finland og Sverige.

Sjekk alltid om utdannelse og eventuelle sertifiseringer er godkjente – det er mulig du må ta ytterligere kurs eller sertifiseringer. I yrker som er lovregulerte trenger du ofte en godkjenning fra vertslandet.

Om du er arbeidssøkende og mottar dagpenger fra ditt hjemland, kan du som regel få dagpenger i inntil tre måneder mens du leter etter arbeid. Sett deg alltid inn i skattereglene og sykepengeordningene for vertslandet, spesielt dersom du skal bo der over en lengre periode. Sjekk også at alle forsikringene dine gjelder i det aktuelle landet.

Egne regler gjelder for statsborgere fra EU- og EØS-land utenfor Norden.