Forskning og innovasjon ved Aalto-universitetet

Posted by admin on July 03, 2015
Nytt

Aalto-universitetet i Finland er en sammenslåing av Handelshögskolan, Konstindustrielle högskolan og Tekniska högskolan TKK, og en klar indikasjon på stor satsingsvilje innen innovasjon. Aalto er velkjent for finske start-ups, og har som mål å bedre vilkårene for innovasjon, sysselsetting og velferd ved å oppmuntre til tverrfaglig utdannelse og forskning. Skolen har tatt flere småbedrifter under sin vinge, og oppmuntrer sine studenter til tverrfaglige innovasjonsprosjekter.

Universitetet tilbyr over 100 forskjellige utdanningsløp på bachelor- og masternivå (svensk: kandidat- og magisternivå) innen økonomi, kunst og design, arkitektur og teknikk. Man kan velge å gjennomføre arbeidspraksis, ta eksamener ved samarbeidsskolene eller være utvekslingsstudent. Universitetet samarbeider med universiteter i blant annet Frankrike, Tyskland, Tyrkia og Irland.

Aalto-universitetets forskningsområder inkluderer IKT/digitalisering, bærekraftig og miljøvennlig utvikling, global bedriftsvirksomhet og helse/velferd. Samarbeidet mellom finske skoler og universiteter og næringslivet ble etablert tidlig, og Aalto bygger videre på dette samarbeidet med tette bånd til industrier og bedrifter.

Innen forskning og innovasjon for næringslivet har Aalto flere prosjekter hvor de blant annet samarbeider med Stanford University, og studenter ved Aalto har mulighet til å delta på Stanfords populære sommerskole. Tongji-universitetet i Shanghai er en samarbeidspartner innen studieutvikling og utvikling av forholdet skole/næringsliv. Det foregår livlig utveksling av både studenter og ansatte mellom universitetene.