Nytt i Skandinavia

Norden utvikles i takt med den teknologiske progresjonen. Man hører stadig snakk om nye, interessante prosjekt som er på vei til våre land.

Vi skal lære av hverandre, kommunisere mere og reise hyppigere på besøk til hverandre. Noen lengter tilbake til Kalmarunionen og ønsker seg et forenet Norden. Slik blir det nok ikke med det samme, men Norden er på god vei til å bli et forbilde for suksessfull integrering av flere land i ett, stort, fritt rike.

Den rød-grønne regjeringen i Norge er på vei ut, noe som betyr mer investeringer i infrastruktur og internasjonalt samarbeid. Snart vil norske Aftenposten, svenske Aftonbladet og danske B.T. skrive om en fantastisk fremtid vi i Norden kommer til å oppleve.

Under sommeren livner Skandinavia til, folk strømmer ut i gatene for å nyte solen og smiler til hverandre for å uttrykke gleden. Vi i nord er på vei mot en lys fremtid og så fort transportnettet blir fullt utviklet vil det være mulig å pendle mellom Oslo og Malmø, Gøteborg og København og Stockholm og Trondheim. Dette vil bane vei for nye, storslåtte prosjekter som til syvende og sist vil bringe oss enda nærmere hverandre.

En felles økonomi og utenrikspolitikk hadde vært helt perfekt, men tiden vil vise om dette er mulig å komme til. Til den dagen kommer vil nordiske borgere fortsette å nyte en høyt utviklet livsstil. Broderskapet vårt ligger i blodet.